LEDTECHNOLOGY Sp. z o.o. sp. k.
ul. Połczyńska 10c
78-200 Białogard
woj. zachodniopomorskie


NIP: 6722084883

Dodatek : pozycja i właściwości okna


Dodatek : pozycja i właściwości okna

Dodatek. 

 

Dodatek 1  pozycja i właściwości okna

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0x00

x

y

cx

cy

Window property

Description?

            Data Item

Data Size(BYTE)

Description

x

2

Window start point x, high byte previous (big endian).

Punkt początkowy okna x, poprzedni wysoki bajt (duży endian).

y

2

Window start point Y, high byte previous (big endian).

Punkt początkowy okna Y, poprzedni wysoki bajt (duży endian).

cx

2

Window width. High byte previous (big endian).

Szerokość okna Poprzedni bajt (duży endian)

cy

2

Window height. High byte previous (big endian).

Wysokość okna Poprzedni bajt (duży endian).

Window property

Właściwość okna

8

Window default type and parameters.

Domyślny typ i parametry okna.

 

Window property is represent by 8 bytes?

Właściwość Window jest reprezentowana przez 8 bajtów ?

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0x00

mode

Parameter

The definition of the window mode?

Definicja trybu okna ?

Mode value

Description

Opis

0

Blank(Show nothing)

Puste (Pokaż nic)

1

Text

Tekst

2

Clock?calendar

Zegar ? kalendarz

3

Temperature?Humidity

Temperatura idity Wilgotność

4

Picture?Reference of the picture

Zdjęcie ? Odniesienie do zdjęcia

Other

Reserved

Zarezerwowany

 

The parameter has different values according to the mode. There are all the mode’s parameters. All reserved position should be set 0x00.

Parametr ma różne wartości w zależności od trybu. Istnieją wszystkie parametry trybu. Wszystkie zarezerwowane pozycje powinny być ustawione 0x00.

Blank type

Pusty typ

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0x00

0

Reserved

  

 

Rodzaj tekstu.

Text type

Rodzaj tekstu

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0x00

1

Effect

Font size

Font color

Speed

Stay time

Align

 

Data Item

Value

Length(BYTE)

Description

Effect

Efekt

1

1

Effect: See in Special effect for text and picture

Efekt: Zobacz w Efekt specjalny dla tekstu i obrazu

Font size

Rozmiar czcionki

 

1

Bit0~2: Font size, see in Font size code

Bit 4~6:Font style , Font style code

Bit0 ~ 2: Rozmiar czcionki, patrz kod rozmiaru czcionki

Bit 4 ~ 6: Styl czcionki, kod stylu czcionki

Font color

Kolor czcionki

 

1

Bit0~2: Font color , see 1-byte color value in Text color code

Bit0 ~ 2: Kolor czcionki, patrz 1-bajtowa wartość koloru w Kodzie kolorów tekstu

Speed

Prędkość

0?9

1

The smaller the faster

Im mniejszy, tym szybciej

Stay time/

Scroll times

Zostań czas /

Przewiń czasy

0x0000~0xffff

2

Stay time/Scroll times: High byte first?When the show effect is scroll , it means scroll times(0 scroll one times,1 scroll two times,…) , for others , it means stay time, unit is second.

Czas pozostania / Czasy przewijania: Najpierw bajt? Kiedy efektem pokazu jest przewijanie, oznacza to czasy przewijania (0 przewijania jeden raz, 1 przewijania dwa razy…), dla innych oznacza to czas pozostania, jednostka jest druga.

Align

Wyrównaj

 

1

Text alignment and line space

Bit0~1: the horizontal alignment (

0: Left-aligned
1: Horizontal center
2: Right- aligned)

Bit2~3: vertical alignment (

0:Top-aligned

1:Vertically center,

2: Bottom- aligned)

Bit4~7: Line space 0~15point

Wyrównanie tekstu i odstępy między wierszami

Bit 0 ~ 1: wyrównanie w poziomie (

0: Wyrównany do lewej

1: Centrum poziome

2: Wyrównany do prawej)

Bit2 ~ 3: wyrównanie w pionie (

0: Wyrównany u góry

1: środek w pionie,

2: Wyrównany do dołu)

Bit4 ~ 7: Przestrzeń linii 0 ~ 15 punktów

Typ zegara / kalendarz.

Clock/Calendar type

Typ zegara / kalendarza

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0x00

2

Font size

Font color

Stay time

calendar

Format

Content

 

Data Item

Value

Length(BYTE)

Description

Font size

Rozmiar czcionki

 

1

Bit0~2: Font size, see in Font size code

Bit 4~6:Font style , Font style code

Bit0 ~ 2: Rozmiar czcionki, patrz kod rozmiaru czcionki

Bit 4 ~ 6: Styl czcionki, kod stylu czcionki

Font color

Kolor czcionki

 

1

Bit0~2: Font color , see 1-byte color value in Text color code

Bit0 ~ 2: Kolor czcionki, patrz 1-bajtowa wartość koloru w Kodzie kolorów tekstu

Stay time

Czas pobytu

0x0000~0xffff

2

High byte previous(big endian), unit is second.

Poprzedni bajt (duży endian), jednostka jest druga

Calendar

Kalendarz

 

1

0: The gregorian calendar

0: Kalendarz gregoriański

Format

Format

 

1

Clock format: See in Clock format and display content

Format zegara: Zobacz w formacie zegara i wyświetlaną zawartość

Content

Treść

 

1

Clock content: see in Clock format and display content

Zawartość zegara: patrz w formacie zegara i wyświetl zawartość

Temperatura i wilgotność.

Temperature and Humidity type

Rodzaj temperatury i wilgotności

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0x00

3

Font size

Font color

Stay time

Format

Reserved

 

Data Item

Value

Length(BYTE)

Description

Font size

Rozmiar czcionki

 

1

Bit0~2: Font size, see in Font size code

Bit 4~6:Font style , Font style code

Bit0 ~ 2: Rozmiar czcionki, patrz kod rozmiaru czcionki

Bit 4 ~ 6: Styl czcionki, kod stylu czcionki

Font color

Kolor czcionki

 

 

Bit0~2: Font color , see 1-byte color value in Text color code

Bit0 ~ 2: Kolor czcionki, patrz 1-bajtowa wartość koloru w Kodzie kolorów tekstu

Stay time

Czas pobytu

0x0000~0xffff

2

High byte previous(big endian ), unit is second.

Poprzedni bajt (duży endian), jednostka jest druga.

Format

Format

 

1

0: Celsius

1: Fahrenheit

2: Humidity

0: Celsjusz

1: Fahrenheit

2: Wilgotność

Zdjęcia.

Picture and reference to the picture

Zdjęcie i odniesienie do zdjęcia

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0x00

4

Effect

Speed

Stay time

Reserved

 

Data Item

Value

Length(BYTE)

Description

Effect

Efekt

 

1

Effect: See in Special effect for text and picture

Efekt: Zobacz w Efekt specjalny dla tekstu i obrazu

Speed

Prędkość

0?9

1

The smaller of the value, the faster. Invalid when display immediately.

Im mniejsza wartość, tym szybciej. Nieprawidłowy przy natychmiastowym wyświetleniu

Stay time

Czas pobytu

0x0000~0xffff

2

Stay time/Scroll times: High byte first?When the show effect is scroll , it means scroll times(0 scroll one times,1 scroll two times,…) , for others , it means stay time, unit is second.

Czas pozostania / Czasy przewijania: Najpierw bajt? Kiedy efektem pokazu jest przewijanie, oznacza to czasy przewijania (0 przewijania jeden raz, 1 przewijania dwa razy…), dla innych oznacza to czas pozostania, jednostka jest druga.

 

 
 
Przewiń do:

  Aktualności

  Dostawa

  Zakupione produkty wysyłane są firmą kurierską. Towar jest dobrze zapakowany i ubezpieczony.

  Transport: wliczony w cenę urządzeń
  Pobranie: +1% wartości zamówienia

  Sposoby płatności

  Dla wygody klientów oferujemy kilka form płatności:

  przelew
  pobranie
  leasing
  raty

  GWARANCJA

                                                                                       36 miesiecy

   Wybrane realizacje

  Ta strona używa COOKIE

  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej.